SERVEIS

Tafona inaugurada l’octubre de 2017 on hi elaboram tant oli per a particulars que ens portin la seva oliva com el nostre propi oli que el podeu trobar a la venta a les nostres instal-lacions

Serveis als agricultors:

 • Comercialització d’ametlla i garrova convencional i ecològica
 • Peladora d’ametlla
 • Tramitació d’ajudes Pac, ajudes agroambientals.
 • Ajudes a noves plantacions
 • Assessorament tècnic ( noves plantacions, plagues, abonat, reg, poda…)
 • Assegurança agrària

Feines agrícoles i forestals

 • Noves plantacions
 • Recollida d’ametlla i garrova
 • Tractaments fitosanitaris
 • Poda i empelts
 • Instal·lacions de reg
 • Tancaments i neteja de finques

Vivers fruits secs

 • Venta de tot tipus de fruiters i planta ornamental
 • Venta d’adobs
 • Venta de fitosanitaris
 • Venta de material de reg
 • Material per fer tancaments
 • Llenya, butà i propà
 • Punt Sigfito (punt autoritzat de recollida d’envasos buits de fitosanitaris)

Jardineria

 • Disseny
 • Execució
 • Manteniment