PUBLICACIONS I ENLLAÇOS

Publicacions d’interès

Guia de les principals plagues, malalties i fisiopaties en el cultiu de l’ametller a les illes balears

http://www.caib.es/sites/sanitatvegetal/f/220715

Enllaços d’interès:

  • Departament de sanitat vegetal de la conselleria d’agricultura i pesca

http://www.caib.es/sites/sanitatvegetal/ca/inici-1542/?campa=yes

  • Guies de gestió integrada de plagues

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/guias-gestion-plagas/

  • Registre de productes fitosanitaris

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp

  • Siar (Sistema de información Agroclimática para el regadio), on hi podreu consultar dades climàtiques i de pluviometria

http://eportal.mapama.gob.es/websiar/Inicio.aspx