Entitats del Grup Fruits Secs

L’objectiu de les cooperatives del grup, és concentrar la producció per a poder assegurar una bona comercialització de l’ametlla, garrova i oliva, en cultiu convencional i ecològic.

Productors Mallorquins de Fruits Secs S.A.T.8570 – OPFH 243

Entitat que es va constituir el 23 d’agost de 1989 amb la finalitat de millorar la comercialització de l’ametlla i garrova de Mallorca, conta amb més de 1000 associats

Ametlles i garroves de Balears S.C.L. – OPFH 328

Entitat que es va constituir el 17 de juliol de 1992 conta amb més de 500 associats.

Petits Productors d’ametlles i garroves S.A.T.

Entitat que es va constituir el 13 de març de 2017 per tal d’agrupar les explotacions d’ametlla, garrova i olivera més petites.

Feines per es camp S.L. – Vivers Binissalem

És l’empresa de serveis agrícoles del grup que realitza noves plantacions, instal·lacions de reg, recol·lecció mecanitzada d’ametlla, tractaments fitosanitaris, poda, manteniment de finques, jardineria. Conta amb viver propi amb tota la planta i materials agrícoles que els socis necessiten (adobs, productes fitosanitaris, material de reg…)

http://www.feinesperescamp.es

Vitalmend Baleares S.L.

Empresa que es dedica a elaborar i comercialitzar envasats d’ametlla crua, torrada o fregida amb diferents sabors sota la marca Mallorca Fruits i de beguda d’ametlla de la marca vit-almen.